Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief

Van de directie

De eerste schoolweken zitten erop en gelukkig zijn we het schooljaar goed gestart met alle leerlingen op school. Ons speerpunt deze eerste periode is PBS.PBS staat voor Positive Bahavior Support. PBS is de manier waarop we op onze school afspraken maken en deze afspraken op een positieve manier stimuleren. Hiervoor sparen alle groepen fiches in de piekenpijp. Bij een volle pijp krijgt de groep een beloning. De kinderen doen goed hun best om de afspraken na te leven en daardoor zijn er al heel wat piekenpijpen vol geweest deze eerste weken.

 

De tweede golf COVID-19 verspreidt zich over het land en dat baart ons zorgen. Tot nu toe zijn er geen gevallen van COVID-19 bekend op onze school en we hopen dat dit lang zo blijft. We hebben echter wel te maken met leerlingen en leerkrachten die verkouden zijn of andere klachten hebben en getest moeten worden of in quarantaine moeten omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Zowel voor de leerling als voor de leerkracht heeft dat een grote impact, omdat aanwezigheid op school op dat moment niet mogelijk is. We proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan en het onderwijsproces zo veel mogelijk doorgang te laten hebben. We zijn hiervoor een beslisboom (schema) aan het ontwikkelen voor de stappen die we nemen bij uitval. Dit moet duidelijkheid geven voor school en ouders. Deze beslisbomen, voor ziekte/klachten van leerling en leerkracht zullen we zo snel mogelijk via SchouderCom delen.

 

We hebben toegezegd u op de hoogte te houden over het incident van grensoverschrijdend gedrag.  Het onderzoek loopt en dat volgen wij nauwlettend. Helaas hebben wij de afgelopen tijd geen informatie over het onderzoek gekregen. We kunnen u op dit moment dus ook geen informatie geven.  Zodra er belangrijke zaken zijn, waarvan wij u op de hoogte moeten stellen, doen wij dat uiteraard. Als u zich zorgen maakt of over de situatie wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken met de directie of met onze vertrouwenspersoon, juf Petra. Ook als kinderen behoefte hebben om hier over te praten, kunnen zij terecht bij de leerkracht of juf Petra. Heeft u vragen hoe om te gaan met uw kind in deze situatie, kunt u zich wenden tot de jeugdarts van GGD Hollands-Midden op telefoonnummer 088-3084253 of 088-2542384.

Bij ziekte - blijf thuis

Houd uw kind(eren) thuis in de volgende situaties:

  • Indien ze verkoudheidsklachten hebben
  • Indien u of een andere volwassene in uw gezin klachten heeft die kunnen wijzen op

het Coronavirus

  • Indien uw kind(eren) contact hebben gehad met iemand met een door de GGD

bevestigde infectie moeten de leerlingen thuis blijven tot 10 dagen na dit contact, ook als de kinderen zelf geen klachten hebben.

 

Twijfelt u? De beslisboom van het RIVM is nogmaals bijgevoegd.

 

Ook voor het team geldt dat zij thuis blijven wanneer zij verkoudheidsklachten hebben. Zij

laten zich in dit geval direct testen. Totdat zij de uitslag hebben mogen zij niet aan het werk. Hoewel we hopen zo min mogelijk groepen naar huis te moeten sturen, lijkt dit voor de komende tijd onvermijdelijk. Tot nu toe is het gelukt om alle gaten op te vangen, maar we zien dat invalleerkrachten nauwelijks te krijgen zijn en het verdelen van groepen nu al impact heeft op de belasting van alle teamleden.

Brengen en halen

Ouders kunnen de school nog steeds niet in of het schoolplein op bij het brengen en halen van de kinderen. Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht over uw kind(eren) doet u dit dan via

het heen-en-weerschriftje in SchouderCom vóór 08.00 uur ’s ochtends.

 

Het brengen in de ochtend gaat goed, maar we zien bij het halen dat er veel drukte is rond een aantal hekken. In verband met de veiligheid wijzigen we daarom het ophalen voor een aantal groepen.

 

Om de drukte bij het hek aan de Koekoeklaan te verminderen gaat groep 1/2D naar huis via het hek bij de Vomar. Net als eind vorig schooljaar komen ze naar buiten via de schuifpui van het lokaal naast groep 1/2E.

 

Om de drukte bij het hek aan de kant van de Vomar te verminderen gaan de groepen 4 naar huis via het hek bij de hoofdingang. (Ze blijven wel dezelfde deur gebruiken aan de kant van de Vomar.)

Vanuit de ingang bekeken wachten de ouders van groep 3 rechts van het hek en ouders van groep 4 links van het hek.

 

De groepen 5 gaan naar huis via het hek aan de Reigerlaan om te zorgen dat het bij de hoofdingang niet te druk wordt.

 

De nieuwe verdeling met ophalen:

Groep 1/2 A en C             hek Koekoeklaan                           

Groep 1/2 D en E             hek Vomar

Groep 3 en 4                     hek hoofdingang

Groep 5,6 en 7                  hek Reigerlaan

Groep 8                               hek Vomar

 

In verband met de drukte rond de school vragen we u met klem om alleen uw kind(eren) op te halen. Met de nieuwe verdeling en uw hulp hopen we dit situatie met ophalen veiliger en overzichtelijker te maken.

Verkeerssituatie om de school

Met het lekkere weer aan het begin van het schooljaar zien we dat veel kinderen lopend of op de fiets naar school gaan. Dat is heel fijn, want het zorgt ook dat het ophalen ordelijker verloopt. Voor de veiligheid van alle kinderen hopen we dat dit ook zo blijft als het weer slechter wordt.

Komt u wel met de auto, parkeer uw auto dan netjes in de vakken op het parkeerterrein of in de straten achter de school. Met elkaar zorgen we hiermee voor de veiligheid van alle kinderen.

Luizenpluizen

Hoewel we zo min mogelijk ouders in de school laten komen, hebben we in overleg met de oudervereniging besloten het luizenpluizen te hervatten. Hiervoor gelden wel aangepaste afspraken. Er mag 1 ouder per klas komen pluizen. Kinderen blijven op hun plek zitten tijdens het pluizen. Luizenpluizen gebeurt niet op de gang om te voorkomen dat ouders te dicht bij elkaar in de buurt komen. Ouders moeten zich registreren bij binnenkomst.

Vacature vicevoorzitter OV

De oudervereniging is op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter. Heeft u interesse in deze functie of bent u benieuwd wat de functie precies inhoudt, neem dan contact op met oudervereniging via de oudervereniging- mailbox in SchouderCom.

Stagiaire nieuws

Komende week start meester Rick met zijn stage in groep 3. Hij zal zijn stage in beide groepen  3 doen. Meester Rick is een enthousiaste, actieve meester die sport en bewegen hoog in het vaandel heeft staan. Hij kijkt met veel plezier uit naar zijn stage op onze school. We wensen hem veel plezier en succes met zijn stage!

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout