Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief

Laatste formatiebericht

We mogen het nieuws bekend maken dat juf Bianca Wijngaarden-van Zuijlen (leerkracht van groep 6b komend schooljaar) in blijde verwachting is van haar tweede kindje. baby

Daarnaast hebben we voor groep 6b de formatie voor komend schooljaar nu ook rond.

 

Hoe ziet er de bezetting in groep 6b er komend schooljaar uit.

  • Op maandag t/m woensdag: juf Bianca Wijngaarden- van Zuijlen
  • Op donderdag en vrijdag: meester Alexander.

Meester Alexander rondt bij ons zijn onderwijsopleiding af en zal onder begeleiding groep 6b overnemen op donderdag en vrijdag.

 

Als juf Bianca met zwangerschaps/bevallingsverlof gaat (november) zal meester Alexander de groep de hele week overnemen. Hij is in de tussentijd volledig afgestudeerd en heeft hij zijn onderwijsbevoegdheid. Hierdoor kunnen we de continuïteit waarborgen met één leerkracht.

 

Na het bevallingsverlof wordt overlegd over de rest van het schooljaar. In ieder geval mogen we Alexander voor het hele schooljaar benoemen.

 

Intern Begeleider

Helaas is het niet gelukt om de vacature van Intern Begeleider in te vullen met een vaste kracht. We hebben daarom gekozen voor een interim IB'er. Zij heet Monique Wessels en zal 3 dagen per week aan het werk zijn op de St. Victorschool. De vacature blijft natuurlijk openstaan.

 

Juf Margot heeft aangegeven om minder te gaan werken op de St. Victorschool. De andere dagen neemt Margot een grote uitdaging aan op De Nieuwe School. Ze gaat hier drie dagen aan de slag. 

Zij blijft in ieder geval één dag bij ons op school. (zeker tot januari) Ze wil samen met Monique de zorg voor de kinderen waarborgen. Deze zorg is goed gestructureerd en staat stevig. Dat willen we behouden met Margot, Monique en een nieuwe vaste IB'er.

 

Juffrouw Petra is helaas nog ziek. We gaan met Petra in overleg om op een geschikt moment haar een mooi en zeer zeker welverdiend afscheid van school te geven. Na haar herstel zal ze haar aandacht gaan geven aan de kinderen van de Taalklas.

 

Nieuwe schooltijden

klok5 minuten extra

Zoals eerder gemeld en in overleg en instemming van de MR zullen vanaf komend schooljaar de dagen 5 minuten worden verlengd. Hierdoor hebben we iets meer reserve uren voor calamiteiten.

De nieuwe eindtijden zijn:

  • maandag 14.50 u.
  • dinsdag 14.50 u.
  • woensdag 12.20 u.
  • donderdag 14.50 u.
  • vrijdag onderbouw (groep 1 t/m 4) 12.20 u. en bovenbouw 14.50 u.
Zelftesten

Helaas is Corona nog steeds onder ons en zal mogelijk in de vakantie weer verder toenemen.

 

Komende donderdag krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 7 twee zelftesten mee. Deze zijn voor de week na de zomervakantie. Wilt u bij twijfel alstublieft testen?

 

Na de vakantie worden er weer nieuwe testen uitgedeeld in de bovenbouw.

Inloop moment

Net als eerdere jaren hebben we op vrijdag 19 augustus 10:00 uur tot 11:00 uur het inloopmoment.

Het is een mooie start om even naar de groep te gaan en de leerkracht te ontmoeten.

 

We gebruiken de ingangen zoals de kinderen nu gewend zijn.

Agenda augustus 2022

zonVakantie!!tot 22 augustus

  • 19 augustus inloopmoment van 10.00 u - 11.00 u.
  • 29 augustus t/m 2 september startgesprekken met de nieuwe leerkracht van uw kind
  • 29 augustus OV-vergadering
Laatste nieuws

Op dit moment is groep 8a en 8b bezig met het afsluiten van hun schoolperiode met de musicals.

De kinderen knallen er tegen aan. We zijn supertrots op de eerste groep van maandag. Dinsdag zal zeker net zo succesvol zijn. 

We wensen alle kinderen van groep 8 eerst een zeer welverdiende vakantie om daarna de stap te zetten naar een nieuwe uitdaging in het Voortgezet Onderwijs. Succes allemaal!

 

We nemen dit schooljaar ook afscheid van juf Denise. Zij heeft vanaf ongeveer december meester John vervangen. Denise is heel blij met een baan op de Bronckhorstschool, waar ze een eigen groep 6 onder haar hoede krijgt. We wensen haar op de Bronckhorst heel veel plezier in haar eigen groep.

 

Helaas zit meester Fred net in deze week thuis met Corona. Hopelijk kan hij vrijdag (indien klachtenvrij) wel nog aanwezig zijn bij de afsluiting van het schooljaar.

 

Het team van de St. Victorschool wil alle ouders weer bedanken voor hun betrokkenheid en inzet in het afgelopen schooljaar. Het zijn er teveel om op te noemen. Toch in het bijzonder de OV, hun tomeloze energie heeft in een moeilijke periode van Corona toch nog veel mogelijk gemaakt. 

Ook de MR in een nieuwe samenstelling onder leiding van een nieuwe voorzitter heeft weer een grote bijdrage geleverd aan onze school.

Daarnaast ook alle klassenouders, leesouders, autorijd-ouders, fiets begeleiders, schoolreisouders, hulpouders verkeer etc. etc. Fijn dat jullie er waren voor de St. Victorschool. Mogen we ook komend schooljaar weer op u rekenen?

 

Eerst allen genieten van een mooie en rustige vakantie!

 

vakantie

 

Eindtijd

Eindtijd vrijdag!!klok

 

 

 

 

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout