Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief

Kalender april
 • 14 april Witte Donderdag
 • 15 april Goede Vrijdag - alle kinderen zijn vrij
 • 17-18 april Pasen

pasen

 • 20 - 21 april eindtoets groep 8
 • 22 april Koningsspelen (gewone schooltijden)

Meivakantie van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei

mei

 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken

Vanuit ons bestuur wordt elke twee jaar door een externe partij een tevredenheidsonderzoek afgenomen.

Het vorige onderzoek was van 2019 en in november/december 2021 is het onderzoek weer afgenomen door DUO onderzoek en advies.

Het onderzoek is afgenomen bij ouders, leerlingen en leerkrachten.

De resultaten van de onderzoeken zijn samengevat in factsheets. Deze zijn toegevoegd.

 

In de medezeggenschapsraad zijn de resultaten ook besproken.

 

Een aantal verbeterpunten uit de onderzoeken waar we de komende twee jaar extra aandacht aan willen geven zijn:

 • Gepersonaliseerd leren/leren informatie zoeken op internet
 • Algemene ontwikkeling
 • Communicatie
 • Werkdruk van de leerkrachten

Natuurlijk zijn we erg blj met de benoemde sterke punten en zaken die we moeten handhaven:

 • De sfeer op school
 • De lessen die we geven
 • Aandacht voor de kinderen
 • Welbevinden op school van medewerkers en kinderen
 • Samenwerking in het team

We zijn trots op onze school en resultaten uit de onderzoeken. We blijven hard werken om alle kinderen goed onderwijs te geven.  

 

Bericht van de MR

Bericht van de MR

 

Afgelopen vergadering stonden er weer veel punten op de agenda. We hebben als eerste kennis gemaakt met de directeur en een ouder van de taalschool. Als MR moeten we ook de besluiten van deze school beoordelen. Leuk om hier meer over te horen.

 

Ook goed nieuws was dat er in vergelijking met andere scholen weinig klassen naar huis zijn gestuurd in de afgelopen maanden ivm bezetting / ziekte personeel. Een compliment hiervoor naar de directie en leerkrachten.

Verder hebben we aanbevelingen geformuleerd over het onderwerp digitaal pesten. Vanuit de MR vinden we het belangrijk dat dit actuele onderwerp een structurele plek krijgt in het onderwijs.

Deze aanbevelingen worden opgepakt door school.

 

Tijdens de volgende vergadering zullen we in ieder geval de veiligheid rondom school bespreken.

Heb je op/aanmerkingen hierop of wellicht goede ideeën om de verkeersveiligheid / veiligheid voor de kinderen te vergroten dan horen we het graag.

Je kan een berichtje hierover sturen naar de MR mailbox of iemand van de MR aanspreken op het schoolplein.

 

Groeten, Marjolijn

Bericht avond 4-daagse

Avondvierdaagse Noordwijkerhout gaat weer van start

Na twee jaren zonder, wordt dit jaar weer ouderwets de Avondvierdaagse in Noordwijkerhout georganiseerd. De Stichting Avondvierdaagse Noordwijkerhout laat op dinsdag 7 juni het startschot klinken en kijkt uit naar een grote groep enthousiaste wandelaars. 

 

De organisatie is opgestart

Een groep enthousiaste inwoners van Noordwijkerhout heeft inmiddels de organisatie van de Avondvierdaagse weer met elkaar opgepakt. Onder voorzitterschap van Matthijs Schrama en samen met Boukje Keijzer (secretaris), Paul Onderwater (penningmeester) en een groep enthousiaste vrijwilligers zijn al de nodige plannen gesmeed om van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni a.s. op vier avonden van start te kunnen gaan.

 

 

,,Wegens het pinksterweekend starten we net als voorgaande edities op dinsdagavond”, vertelt Matthijs Schrama. ,,We willen er weer een echt dorpsgebeuren van maken. Daarom starten en finishen we dit jaar vertrouwd rond het Witte Kerkje. De plek bij uitstek als het om een feestje gaat in Noordwijkerhout. Elke avond zal er naar een andere hoek van het dorp gewandeld worden, waarbij ook de nieuwere wijken worden aangedaan. Zoals voorgaande keren hebben we ook nu alleen de vijf kilometer op het programma staan. En uiteraard zal de muzikale ondersteuning voor de wandelaars niet ontbreken. Wij hebben er erg veel zin in, en we hopen dat alle basisschoolkinderen en hun ouders en familieleden net zo enthousiast zijn! Laten we er met elkaar een echt dorpsfeest van maken”.

 

Om alles in goede banen te leiden hoopt het stichtingsbestuur nog een aantal vrijwilligers te mogen begroeten, die met name voor de verkeersveiligheid gaan zorgen tijdens de Avondvierdaagse. ,,We zijn ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken. Eind april/begin mei start de inschrijving voor de wandelaars via de diverse basisscholen. We kijken er reikhalzend naar uit”, klinkt het tot slot enthousiast.

 

Vrijwilligers die zich voor een of meerdere avonden willen inzetten als verkeersregelaar kunnen zich aanmelden door een e-mail te zenden aan: a4dnoordwijkerhout@gmail.com

Verkeersexamen groep 7

geslaagdGefeliciteerd groep 7

We zijn trots op de kinderen uitgroep 7a en 7b.

Alle kinderen zijn deze week geslaagd voor hun theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Aanmelden nieuwe leerlingen

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

Hiervoor is het van belang om het juiste aantal kinderen te weten. 

Als u nog jongere kinderen thuis hebt die nog niet zijn aangemeld voor komend of daarop volgend schooljaar. Wilt u dat dan doen. Dat helpt ons enorm bij de prognoses korte en lange termijn.

 

Bericht overblijf

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw gaan tussen de middag thuis lunchen.

Hierbij hebben we wel de volgende afspraak. Als een leerling weer terug naar school komt, wacht hij/zij bij de hoofdingang en pas vijf minuten voordat de les weer begint en iedereen naar binnen gaat mag hij/zij weer het plein op.

 

 

Overblijfouders gezocht

We zijn nog steeds dringend op zoek naar overblijfouders. Vooral op vrijdag komen we mensen te kort.

Heeft een uurtje tijd te besteden? Denk dan eens na om u als overblijfouder aan te melden. 

Hoe meer mensen zich aan melden hoe minder vaak iemand ingezet hoeft te worden en dat voorkomt overbevraging van de aangemelde ouders.

Als u niet op een vaste tijd of dag ingedeeld kan worden is het ook mogelijk om als reserve op de lijst te komen. U wordt dan gebeld om in te vallen bij afwezigheid van een van de vaste krachten.

 

Voor informatie kunt u terecht bij de directie of kunt u een berichtje sturen naar de overblijfmailbox. Tanja Meeuwenoord zal dan contact met u opnemen.

 

Kindercorso

Kindercorso:

 

Ook dit jaar rijdt het bloemencorso weer door Noordwijkerhout in april.

Op de donderdag voorafgaand aan het corsoweekend zijn de kinderen van Noordwijkerhout aan de beurt.

 

Lijkt het uw kind leuk om zijn of haar fiets, skelter, bolderwagen, uw bakfiets te versieren, doe dan gezellig mee!

Alle kinderen van de scholen in Noordwijkerhout zijn uitgenodigd om mee te doen met deze kleurrijke optocht. 
 
Het gaat gebeuren op donderdag 21 april. Versieren begint om 18 uur op het Marktplein.
 
De optocht start om 19 uur en om 20 uur is alles afgelopen.
 
Deelname is gratis en voor de bloemen en steekschuim wordt gezorgd.
 
Kinderen en ouders gaan op eigen gelegenheid Om de organisatie een indicatie te geven van de hoeveelheid bloemen en steekschuim dat zij mogen regelen ontvangt u komende week een inschrijfformulier via schoudercom.
 
Wilt u dit uiterlijk 14 april doorgeven?
 
De organisatie hoopt op een kleurrijke optocht.

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout