Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief

Agenda maart

kalender

 • week 10: buurtsportcoach op maandag-dinsdag en donderdag na schooltijd
 • 7 maart: OV vergadering
 • week 11: 10-minutengesprekken en rapport
 • week 11: pleinlessen School op Seef groepen 1 t/m 4
 • 22 maart: MR/schoolraadvergadering
 • 25 maart: studiedag. Alle kinderen zijn de hele dag vrij
 • 29 maart: theoretisch verkeersexamen
Afspraken na de voorjaarsvakantie

Vanaf 25 februari zullen veel versoepelingen gaan gelden.

 

Een aantal basisadviezen blijven echter verstandig om te volgen, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, zorg voor voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen en testen bij klachten.(zie de site RIVM) 

 

Inline image

 

Wij mogen ook weer ouders op school ontvangen voor gesprekken en andere afspraken. We willen wel graag afstand van elkaar houden.

 

De ruimte in de gang bij de groepen 1-2 is erg beperkt. Het is onmogelijk hier afstand te houden van volwassenen en kinderen. Daarom blijft de ingang en uitgang voor de kleuters nog steeds de schuifdeur bij het lokaal. We kunnen geen 100 kinderen met ouders in deze smalle gang ontvangen.

De kleuters zijn ook erg zelfstandig in het ophangen van de jas en de tas. 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kwamen altijd al zelfstandig naar binnen om naar het klaslokaal te gaan. Dat blijft zo. 

De ouders mogen de kinderen wel afzetten en ophalen op het plein. Net zoals bij de kleuters mogen de ouders vanaf 14.40 u. het plein op.

 

Als u de school bezoekt voor een afspraak vervalt de mondkapjesplicht voor volwassen en registratieplicht. We laten wel bij de hoofdingang de paal staan om handen te ontsmetten.

 

Juf Jeanette terug van verlof

Na de voorjaarsvakantie zal juffrouw Jeanette weer aan het werk gaan.

 

Jeanette zal part-time gaan werken op maandag-dinsdag en woensdag.

In overleg met elkaar hebben we besloten om de dagen te verdelen over 3 verschillende groepen. 

 

Op maandag werkt Jeanette in groep 1-2 b, op dinsdag in groep 1-2 a en op woensdag in 1-2 d. 

Op deze manier verdeelt ze de aandacht over verschillende groepen en kan ze rustig terugkeren.

 

Vanaf 7 maart is de groepsbezetting in de groepen 1-2 dus als volgt 

 • groep 1-2 a: maandag juf Saskia, dinsdag juf Jeanette, woensdag t/m vrijdag juf Saskia.
 • groep 1-2 b: maandag juf Jeanette, dinsdag t/m vrijdag juf Minou
 • groep 1-2 d: maandag en dinsdag juf Wendy, woensdag juf Jeanette, donderdag en vrijdag juf Wendy

We zijn erg blij dat juf Minou en juf Saskia beiden een dag extra gaan werken. Hiermee zijn alle kleutergroepen volledig ingevuld met leerkrachten. 

 

Berichtje van juf Jeanette

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

 

Graag willen wij jullie bedanken voor alle kaartjes, tekeningen en bloemen die we hebben gekregen.

Al het meeleven heeft ons enorm gesteund de afgelopen periode.

Het was hartverwarmend!


Bedankt, groetjes Jeanette, Jerry en de kinderen.

Rapporten en 10 minutengesprekken

Helaas moeten wij het meegeven van het rapport op vrijdag a.s uitstellen. Hierover heeft u al eerder bericht ontvangen.


De afgelopen tijd zijn wij op school bezig geweest met het afnemen van de Cito toetsen. Door ziekte en quarantaine zijn veel leerlingen en leerkrachten afwezig geweest. Hierdoor hebben wij helaas nog niet alle toetsresultaten om voor iedere leerling een compleet rapport te kunnen maken. Wij willen u en uw kind graag een rapport meegeven waar wij achter staan. Daarom nemen wij iets langer de tijd om de rapporten af te kunnen ronden. 

 

U heeft van de groepsleerkracht een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor een gesprek in de week van 14 maart.  Deze gesprekken mogen gelukkig weer op school plaatsvinden.

 

Tijdens het gesprek bespreekt de groepsleerkracht het rapport van uw kind met u en krijgt u het rapport mee naar huis.


Wij hopen op uw begrip en zien u graag in de week van 14 maart voor de oudergesprekken.

Vakantierooster

rooster 

Hierbij delen we het vakantierooster 2022-2023 voor de gemeente Noordwijk.

Dit rooster is samengesteld na overleg met alle scholen uit de gemeente Noordwijk.

 • Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
 • Paasweekend 7 april 2023 t/m 10 april 2023
 • Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023 (incl. Konings- en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
 • Pinksteren 29 mei 2023
 • Zomervakantie 10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023

In dit rooster staan nog niet de schoolspecifieke studiedagen en eventuele vrije (mid)dagen.

Die worden pas later bekend.

 

Verlof aanvragen

 

Om in aanmerking te komen voor extra verlof gedurende het schooljaar zijn er een aantal wettelijke regels waaraan de ouders en school zich moet houden.

Hieronder staan ze kort samengevat.

 

Vakantie buiten de schoolvakanties

 

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
 • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
 • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

 

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen.

Bijvoorbeeld bij een begrafenis, huwelijk, jubileum . Hiervoor moet u toestemming vragen. Ook dit doet u bij de directeur van de school. 

 

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school.

Dit moet 8 weken of eerder voordat u het verlof wilt opnemen.

 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

 

Op schoudercom staan op de startpagina onder links de formulieren waarmee u verlof/vakantie kunt aanvragen.

 

Gebruik telefoonnummers leerkrachten

Sommige ouders hebben het privé telefoonnummer van leerkrachten. 

Dat nummer is ooit ontvangen via een kort berichtje van de leerkracht of het doorsturen van een foto.

Het is echter NIET de bedoeling dat leerkrachten op dit privénummer schoolgerelateerde appjes, smsjes of andere berichten gaan ontvangen. (Tenzij u dit met de leerkracht heeft besproken en die hiermee akkkoord gaat.)

Als u contact wilt met de leerkrachten dan kunt u hiervoor de mailfunctie gebruiken in schoudercom of u stuurt een bericht in het heen en weer schriftje.

 

Voor spoed onder schooltijd kunt u het nummer van school gebruiken: 0252 - 372699.

 

Het is zeker NIET de bedoeling om het privénummer verder te delen met derden. Ook hiervoor gelden de regels van de wet op de privacy.

Gebruik Schoudercom

Op onze school gebruiken we voor de school-oudercommunicatie het programma Schoudercom. Door middel van dit programma kunnen ouders en leerkrachten met elkaar contact houden. Alleen ouders met kinderen op onze school kunnen in dit programma werken.

Als de kinderen bij ons op school komen krijgen de ouders een activatie mail waarmee de ouders zich kunnen koppelen aan hun zoon of dochter. Vanaf dat moment krijgen de ouders toegang tot het volledige programma.

 

Het programma omvat oa.:

 • Mailfunctie: werkt zoals outlook, Gmail etc. Hiermee kunt u de leerkracht( en) mailen.
 • Heen en weer schrift waarin ouders en leerkrachten aantekeningen voor elkaar maken. Deze blijven ook bewaard.
 • Kalender:In de kalender staan alle schoolactiviteiten zoals vieringen, vakanties en vrije dagen, activiteiten in de groepen etc.
 • Blogs: leerkrachten beschrijven hier groepsactiviteiten vaak met een foto.
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Afwezigheidsmeldingen: Als u uw kind ziek wilt melden dan kan dat via de optie afwezigheidsmeldingen. Deze vindt u in het menu. Als u de stappen in het uitklapmenu "afwezigheid melden" volgt komt de afwezigheidsmelding vanzelf bij de leerkracht terecht. 
 • Notificaties van berichten ontvangen: onder uw persoonlijke gegevens (rechtsboven in de hoek),  onder opties, kunt u aangeven hoe vaak en wanneer u notificaties van berichten ontvangt. Op uw telefoon kunt u ook aangeven of u een bericht wilt ontvangen dat als URGENT is gemarkeerd. Bijvoorbeeld vorige week bij code rood of een afwezige leerkracht. (Deze optie is niet bij alle telefoons mogelijk.) Kijk eens naar de mogelijkheden bij de opties.De keuze wat u inschakelt is geheel aan u.

 

Snoep

We bemerken dat sommige kinderen (vooral midden-bovenbouw)al voor schooltijd bij de Vomar (zakken) snoep gaan kopen.

Ze brengen dat mee naar school en eten dat daar in pauzes op.

We praten met de kinderen over een gezonde leefstijl en gezond "snoepen van fruit". Daarin past het niet dat kinderen met zakken zuurtjes op school komen.

Als u van uw zoon of dochter hierover berichten hoort, wilt u dan eens het gesprek aangaan. Wij zullen dat in ieder geval wel doen.

Berichten van de buurtsportcoach

Inline image

 

In de voorjaarsvakantie organiseren wij als Buurtsportcoaches weer allerlei gratis activiteiten voor de doelgroep 4 tot en met 12 jaar. Deze activiteiten vinden wisselend in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk plaats. Meer informatie en inschrijving is mogelijk via de volgende link:

https://www.noordwijkactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=64&sort=name&zoeken=voorjaarsvakantie

 

Schoolpleinsport

Na de voorjaarsvakantie wordt er op maandag 7 maart, dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart weer schoolpleinsport aangeboden op de St. Victroschool door de Buurtsportcoach.

Het is direct aan het einde van de schooldag.

Het duurt weer een uurtje. 

buurt

Fijne voorjaarsvakantie

vakantieGraag tot maandag 7 maart

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout