Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief

Verlof aanvragen

Verlof onder schooltijd is onder een aantal omstandigheden mogelijk. Er is verlof voor bijzondere gebeurtenissen als een trouwen of een begrafenis. Er is ook verlof mogelijk als u door uw werk niet in de schoolvakanties op vakantie kunt. Voor sommige verloven moet u toestemming vragen bij de directeur voor andere verloven hoeft u alleen door te geven aan de school hoe het zit.

 

Meer informatie vindt u op twee verschillende pagina's van de rijksoverheid; zie hier en hier.

 

Voor de verloven waarvoor u toestemming moet vragen hebben we de formulieren op SchouderCom staan bij Ouders - Formulieren. Hier vindt u ook nog een toelichting vanuit de gemeente op het aanvragen van verloven.

 

Graag een formulier gebruiken voor het aanvragen van verlof. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht of naar de directie sturen via SchouderCom.

Verkeersveiligheid rondom de school

De verkeersveiligheid rondom school is voor iedereen van belang en daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Op bepaalde plekken rondom school lijkt het niet altijd duidelijk wat de afspraken zijn, daarom vragen we hierbij de aandacht voor de volgende (risicovolle) verkeerssituaties en kansen om deze te voorkomen.

  • Er is zijn kiss & ride parkeerplekken naast de school op de Pilarenlaan. Deze parkeerplekken zijn bedoeld om kinderen af te zetten en weer door te kunnen rijden. Het is wenselijk om deze plekken ook zo te gebruiken, ook al is het toegestaan om max. 15 minuten op deze plekken te parkeren. Dit bevordert namelijk de doorgang voor al het verkeer.
  • In plaats van gebruik te maken van de kiss & ride kunt u ook uw kind aan de andere kant van de school afzetten op de Reigerlaan. Ook vanaf de Reigerlaan is er een ingang naar het schoolplein. Dit is uiteraard wel een woonwijk dus blijf rekening houden met de daar geldende verkeersregels.
  • Aan de kant van de Koekoekslaan gaan de kleuters het plein op. Ouders brengen kinderen lopend, met de fiets of met de auto. Deze straat is ook in-/uitgang voor bewoners uit de victorwijk waardoor deze straat erg druk kan zijn. M.b.t. het overzicht voor alle verkeersdeelnemers doen wij iedereen dringend het verzoek de verkeersregels te handhaven. Kinderen moeten op de stoep kunnen lopen, fietsen graag tegen de haag zetten en auto’s alleen parkeren op de parkeerplekken. Door deze afspraken na te leven blijft de verkeerssituatie overzichtelijk voor iedereen.
  • Aan de kant van de hoofdingang van de school ligt een stoep en een parkeerplaats. Er is hier geen fietspad. Met het plaatsen van de gekleurde paaltjes is de mogelijkheid om op de stoep te parkeren weggevallen. Echter blijft deze stoep nog wel in gebruik voor voetgangers. Voor de veiligheid het verzoek aan alle fietsers om te lopen op deze stoep. Het is ook niet de bedoeling om te parkeren op de straat of de straat als Kiss & Ride te gebruiken. Parkeer in de daarvoor bestemde vakken.
  • Op het schoolplein lopen we naast de fiets.
  • Parkeren rondom school is niet altijd makkelijk. Toch wordt met klem gevraagd om, wanneer u met de auto komt, te parkeren op de parkeerplekken rondom school. Dat kan o.a. op het terrein van de Vomar, op het parkeerplein en op de Sperwerkroft.

Door met elkaar deze regels te volgen, komen we tot een veilige verkeersomgeving waarbij wij onze school met elkaar weer een beetje veiliger maken 😉.

 

Dank voor uw medewerking namens directie en MR.

Jongere broertjes en zusjes die nog niet aangemeld zijn

Meld ook uw jongste alvast aan! 

 

We hebben graag inzichtelijk hoeveel kinderen er de komende jaren hoogstwaarschijnlijk naar de St. Victor komen. Heeft u nog een kind jonger dan 4 jaar die nog niet aangemeld is en u bent tevreden over onze school, meld uw jongste dan alvast aan.

 

Als u een berichtje terugstuurt op deze nieuwsbrief zorgen we ervoor dat er een aanmeldformulier mee naar huis komt!

Corona - tests en een plan

Vanwege oplopende besmettingen kiezen we ervoor opnieuw corona tests uit te delen aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Deze kinderen krijgen vrijdag 6 tests mee naar huis; 2 per week voor 3 weken.

 

Om goed voorbereid te zijn op een eventuele verdere opleving van Covid-19 zijn we bezig een plan vorm te geven. Dit plan is verdeeld in 4 fases die oplopen in ernst en maatregelen. De overheid bepaalt in welke fase het basisonderwijs zit. Het doel is om de scholen open te houden. De MR houdt toezicht op de inhoud van dit plan.

 

 

Terugkoppeling schoolbrengweek

In de week van 12 september hebben wij als school bijgehouden hoe onze leerlingen naar school komen. In onderstaande grafiek kunt u de resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde van basisscholen in een dorp.

 

Inline image 

Mega Muziekdag - zaterdag 15 oktober

Op zaterdag 15 oktober wordt er een MegaMuziekdag georganiseerd van 14.00 tot 16.00 uur door St. Jeanne. Zie bijlage voor meer informatie!

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout