Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief november 2022

Nieuwsbrief

Vanuit de directie

Mijn eerste periode als directeur op de school van uw kind zit erop. We hebben net een vakantie achter de rug en vandaag zat de school weer vol. Ik ben blij om op de St. Victor directeur te zijn. Een gedreven, enthousiast en flexibel team dat het beste uit ieder kind wil halen met daarbij leuke, vriendelijke kinderen en ouders. Afgelopen weekend werd ik herkend op de zwemles van mijn dochter en heel open aangesproken door een jonge leerling van onze school als 'burgemeester van de Victor'. Ik heb goede eerste weken gehad!

 

Nabije toekomst

We gaan op de studiedag werken aan een verdere uitwerking van onze visie op de ontwikkeling van kinderen en hoe het onderwijs er dan uit moet zien om dat mogelijk te maken. Wat willen we bereiken? Wat voor kinderen lopen hier na groep 8 de school uit? Waar zien we dat aan? 

 

Deze stip op de horizon is nodig om een goed schoolplan te schrijven. Een schoolplan is een 4 jarenplan voor de school. Wat willen we na 4 jaar bereikt hebben? De stip op de horizon helpt met het bepalen van de richting en/of speerpunten. Het schoolplan is een belangrijk document waar de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsbevoegdheid op heeft. De MR denkt en leest mee en controleert het schoolplan. 

 

Het schoolplan wordt samen met MT en team opgesteld.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of complimenten?

Een aantal ouders heb ik ontmoet maar nog lang niet iedereen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, hoor ik dat graag. Loopt u dan gerust eens binnen of stuur een mailtje via Schoudercom. 

Nieuwe intern begeleider

We hebben een nieuwe intern begeleider (IB-er) gevonden; Anouk van der Putten. Ze heeft ervaring als leerkracht, IB-er en als remedial teacher (RT-er). Op dit moment werkt ze op een school in Katwijk. Anouk start op 1 januari 2023 bij ons op school..


We zijn erg blij dat we een ervaren IB-er gevonden hebben. Welkom Anouk!


Anouk zal zich in een later stadium aan u voorstellen via de nieuwsbrief. Sommigen van u kennen haar misschien al. Ze woont in Noordwijkerhout en heeft haar jongste bij ons op school in groep 7 zitten.

Zelftesten Covid-19

De overheid adviseert op dit moment alleen te testen bij klachten. Ze adviseren nu ook testen uit te delen aan de kinderen van de groepen 1 t/m 5. Dat advies volgend hebben we voor de kinderen van groep 1 t/m 8 testen besteld. Uw kind krijgt deze week 4 testen mee per kind. Dit zou voldoende moeten zijn tot de volgende vakantie. 

Week van respect

In de week van 7 tot en met 11 november is het de week van respect. Respect is één van onze kernwaarden binnen Positive Behaviour Support (PBS). Tijdens deze week praten we over wat respect is en hoe je het merkt. 

 

De anti-pest-club heeft een spel bedacht rondom respect dat de groepen 7 en 8 gaan doen deze week.

Extra inkomsten oudervereniging?

Beste ouders en verzorgers,

 

De oudervereniging (OV) heeft een manier gevonden om extra inkomsten te genereren. Doet u boodschappen bij de Vomar? Koppel uw Klant is Koning kaart aan de Oudervereniging St. Victorschool en help ons.

 

De unieke code van de OV is:

VINO2022

 

De OV geeft het geld uit aan zaken die ten goede komen aan de kinderen van school.

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout