Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief

Agenda februari

agenda

 • Deze weken Cito leerlingvolgsysteemtoetsen
 • 23 en 24 februari: oudergesprekken groepen 8
 • 25 februari: eerste rapport groepen 3 t/m 7
 • 25 februari: Carnaval op school
 • 28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie
 • In de week van 7 maart oudergesprekken groepen 1-2 t/m 7
Corona nieuws

Op dit moment zijn in alle groepen meerdere besmettingen gemeld.

 

 

Wilt u daarom bij uw zoon of dochter alert zijn op mogelijke symptomen die kunnen duiden op Corona.

Bij (milde) klachten of twijfel houdt u uw kind thuis en kunt u haar of hem laten testen.

 

De kinderen die  positief getest zijn blijven zeven dagen thuis in quarantaine en mogen weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn. De GGD kan u hierover informeren.

 

Eerder moesten alle personen van één huishouden in quarantaine bij een besmetting binnen het gezin. Deze regel is aangepast. In het protocol van de GGD staat hierover het volgende:

 

Wanneer niet in quarantaine?
Sinds de persconferenties van 25 januari zijn er een aantal uitzonderingen op de quarantaineadviezen.

 

Algemene uitzondering
Mensen die huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona hoeven niet in quarantaine als ze:

 • In de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben;
 • of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.

Uitzondering voor kinderen.

 • Kinderen op de kinderopvang, in het primair en voortgezet onderwijs die huisgenoot (categorie 1) of
  overig nauw contact (categorie 2) zijn, hoeven niet in quarantaine. 
 • Het advies blijft dat de kinderen en jongeren bij(milde) klachten thuisblijven en testen. Deze test mag een zelftest zijn. Bij aanhoudende of verergerende klachten wordt aangeraden opnieuw te (zelf)testen. Ook is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contactmoment.Als de kinderen na zeven dagen 24 uur klachtenvrij zijn mogen zij weer naar school.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de GGD een quarantaineadvies geven voor een klas of groep, bijvoorbeeld bij een aanhoudende uitbraak of onrust.
afscheid Juf Melanie

Juffrouw Melanie uit groep 1-2 a heeft een nieuwe uitdaging gevonden op De Nieuwe School.

Vanaf volgende week maandag 7 februari zal zij hier starten bij de kleutergroep.

De overstap naar en het moment is in goed overleg verlopen.

 

De ouders van groep 1-2b hebben hierover al eerder bericht ontvangen.

We zullen de twee dagen van juf Melanie tijdelijk invullen.

Juf Saskia gaat één dag extra werken en ook juf Minou werkt een extra dag.

Op een later moment zullen we de vacature definitief gaan invullen.

 

Met het team nemen we aan het einde van het schooljaar pas echt afscheid van Melanie. We hopen dat dan de omstandigheden geschikter zijn om gepast van elkaar afscheid te nemen.

 

We willen Melanie heel erg bedanken voor haar inzet bij ons op school in het bijzonder voor de kleutergroepen en wensen haar natuurlijk veel succes op De Nieuwe School.

 

bedanktBedankt Melanie namens alle kleuters, ouders en teamleden

 

 

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout