Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief

Agenda items september
 • 30 augustus:  eerste schooldag
 • 09 september: alle kinderen zijn vrij vanwege Kermisdag
 • 13 t/m 17 september: 10 minutengesprekken goepen 1 t/m 7 (kennismaking)
 • 20 september: vergadering Oudervereniging
 • 24 september: studiemiddag team - Alle kinderen zijn om 12.15 u. uit.
 • 27 september: Algemene ledenvergadering Oudervereniging
 • 28 september: vergadering Schoolraad/MR
Start schooljaar en ingangen

Vanochtend hebben we een druk bezochte kijkochtend gehad.

Fijn dat er zoveel belangstelling was en dat iedereen zich verantwoordelijk gedroeg naar elkaar en probeerde de 1,5 te respecteren.

 

Maandag gaan we echt van start. 

Helaas kunnen we nog geen grote groep ouders binnenlaten voor het brengen en halen van de kinderen.

 

We hebben een kleine wijziging ten opzichte van het einde vorig schooljaar.

 

Groep 1-2 

De kinderen van de groepen 1-2 kunnen op het plein tot de schuifpui van hun groep worden gebracht. 

Ophalen kan aan het einde van de schooldag ook weer op het speelplein. U kunt vanaf 14.40 u het plein op. Wilt u dan wachten tegenover de schuifpui van de klas zo ver mogelijk richting heg. Zo blijft de uitgang van de groep vrij van wachtende ouders.

Zowel 's ochtends als 's middags willen we u verzoeken niet met beide ouders (of opa's en oma's) de leerling te brengen en te halen en niet langer dan nodig op het plein te blijven.

 

Groepen 3 t/m 8

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 verandert er niets. De ouders kunnen de kinderen afzetten bij het hekje en de kinderen kunnen hier ook weer worden gehaald.

Op het plein wachten de collega's van de BSO.

 

Voor alle volwassenen geldt de 1,5 m afstand houden nog. 

Probeer hier zowel op de speelplaats als bij de hekjes rekening mee te houden.

 

In- en uitgangen:

 • groepen 1-2 eigen groep (zie boven)
 • groepen 3 en 5 hoofdingang
 • groepen 4 en 8 ingang naast directiekantoor
 • groepen 6 en 7 ingang speelplaats

 

 

 

 

Kermis

kermis

Op woensdag 8 september organiseren we weer de jaarlijkse kermisspelletjesdag.

Donderdag 9 september zijn de kinderen vrij.

 

Kennismakingsgesprekken

In week 37, van 13 t/m 17 september,  staan de kennismakingsgesprekken weer op de kalender.

 

We willen de gesprekken 'live' voeren.

In het klaslokaal kunnen we 1,5 m afstand houden en ook op de gang moet dat mogelijk zijn.

We houden een strak tijdsschema aan, waardoor er geen wachtrijen op de gangen komen.

Is de beschikbare tijd te kort, dan zal er een aanvullende afspraak worden gemaakt.

 

Indien u toch liever het gesprek online wilt, dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.

Dit formulier zult u binnenkort van de leerkracht ontvangen.

Bereikbaarheidsformulier

Voor de goede gang van zaken zijn een aantal gegevens van uw kind voor ons erg belangrijk. Daarom willen wij u ook dit schooljaar weer vragen het bereikbaarheidsformulier in te vullen.

 

Omdat elke groepsleerkracht over de juiste informatie moet kunnen beschikken, willen we graag van ieder kind apart een formulier. Dan kan de leerkracht deze gegevens in zijn groepsmap opnemen.

 

Het formulier heeft u vandaag bij het kennismakingsbezoek ontvangen of krijgt uw kind maandag mee.

 

Wilt u het formulier uiterlijk 3 september weer mee terug geven.

 

 

 

Gymrooster

In de bijlage vindt u het gymrooster voor komend schooljaar.

Hierin staan de gymtijden van de verschillende groepen.

U weet dan wanneer de kinderen hun gymkleding en gymschoenen mee naar school moeten nemen.

 

De kinderen van de groepen 1-2 gymmen in hun ondergoed en hun gymschoentjes blijven op school.

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout