Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief

Agenda november
  • week 8 t/m 12 november week van het respect
  • 8 november vergadering Oudervereniging
  • 12 november rapport groep 8
  • week 15 t/m 19 november oudergesprekken
  • 23 november schoolraad/medezeggenschapsraadvergadering
  • 28 november eerste zondag Advent
Ouder - en leerlingtevredenheidsonderzoeken

Binnenkort houden we onder ouders, leerlingen en medewerkers een tevredenheidsonderzoek,

Over dit oudertevredenheidsonderzoek ontvangt u binnenkort meer informatie.

 

Ook de kinderen van de groepen 6 t/m 8 wordt gevraagd een lijst in te vullen.

U ontvangt hiervoor een aparte mail met bijlage waarmee u kunt aangeven als u niet uw kind wilt laten deelnemen aan dit onderzoek. Wilt u dan het strookje aan de brief invullen en bij de leerkracht van uw kind in (laten) leveren.

 

Overblijf

Een aantal kinderen (vooral) uit de bovenbouw gaan thuis lunchen.

Deze leerlingen mogen 5 minuten voor het einde van de pauzetijd weer het schoolplein op, zodat ze op tijd in de klas kunnen zijn.

Dat is dus om 12.25 u. Als de kinderen eerder zijn, moeten ze buiten het hekje wachten.

Aanvullende regels Corona

Helaas hebben we weer te maken met een sterk stijgende lijn in de Coronabesmettingen.

Hierover zijn we allemaal via de persconferentie ingelicht.

Op school, we zijn een openbaar gebouw, willen we een aantal maatregelen aanscherpen. 

We houden 1,5 m afstand van elkaar.

Externen die door de school lopen vragen we weer het mondkapje te dragen en zich te registreren bij binnenkomst waar ze ook de handen kunnen ontsmetten.

Ook bezoekende ouders vragen we weer het mondkapje te dragen als ze door school lopen.

Verdere maatregelen zijn tot nu niet nodig. 

 

Week van het respect

Van 8 tot 12 november is de week van het RESPECT.

Een van onze belangrijke kernwaarde is RESPECT. We zullen hieraan deze week extra aandacht schenken in de groepen.

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout