Inloggen

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief

Agenda oktober

agenda

 • 4 en 5 oktober schoolfotograaf
 • 6 oktober: start kinderboekenweek 'Worden wat je wil'
 • 11-15 oktober feestweek
 • 18-22 oktober herfstvakantie
 • 27 en 28 oktober directie studiedagen. Meester Fred afwezig
Feestweek

50Feestweek 50 jaar St. Victorschool

De Victorschool bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden! Daarom hebben wij een programma in elkaar gezet voor de week van 11 oktober t/m 15 oktober.  

 

Maandagochtend 11 oktober zal er zowel bij de hoofdingang en bij de kleuteringang een ballonnenboog staan.  
De groepen die gebruik maken van de zij ingangen mogen die dag ook onder de ballonnenboog door het schoolplein opkomen waarna ze naar hun eigen deur lopen. De zij ingangen van het plein blijven daarom op slot deze ochtend.  
We vragen aan alle kinderen om in een tintje goud naar school te komen. 

 

Dinsdag 12 oktober gaan we pannenkoeken eten als lunch. Kinderen die normaal thuis eten mogen deze dag uiteraard pannenkoeken blijven eten en daarna alsnog naar huis. 

We gaan uit van 2 pannenkoeken per kind. Mocht uw kind daar niet genoeg aan hebben mag hij/zij nog brood meenemen. 

 

Woensdag 13 oktober fotohoek, alle groepen kunnen die ochtend op het podium een leuke foto maken met een grote opblaas 50 met een grote gouden lijst. Hier zijn verder geen bijzonderheden voor nodig. 

 

Donderdag 14 oktober gaat de hele school met de bus naar Duinrell 

Een groep betrokken klassenouders zijn hiermee aan de slag gegaan.

U ontvangt een aparte mail met informatie over deze extra schoolreisdag.

 

Vrijdag 15 oktober Sluiten we de feestweek af met de uitreiking van de Zilveren Penseel en Gouden Griffel in het kader van de Kinderboekenweek. 

bericht van de MR

Bericht van de MR

 

Dinsdag 28 september heeft de MR in nieuwe samenstelling vergaderd. We hebben besproken welke thema's dit jaar van belang zijn naast de jaarlijks terugkomende onderwerpen. De thema's die zeker aan bod komen: veiligheid rondom school, het beleid en onderwijs over digitaal pesten, de evaluatie van het Engels onderwijs en de evaluatie van de inzet van de NPO gelden. Hebben jullie vragen voor de MR? Mail ze ons of spreek één van ons aan. 

 

Voor nu een fijn schooljaar toegewenst!

MRSchoolraad/MR 2021-2022

Mariska van der Voet

Nicolien van den Burg

Miranda Vink

Ellen de Klerk

Joost Beunder

Brenda de Klerk

Amanda van der Slot

Marleen van der Bent

Pascal van Belle 

Jacqueline van der Slot

Mathijs Schrama (Voorzitter)

Marjolijn van Werkhoven (Secretaris) 

Charlotte van der Berg (namens de GMR)

 

Vervangingen

Zwangerschapsverlof juffrouw Jeanette

Vanaf maandag 11 oktober gaat juffrouw Jeanette met zwangerschapsverlof.

Zij wordt op maandag vervangen door juffrouw Saskia van den Nouland. Dinsdag t/m vrijdag zal juffrouw Minou van Winsen de groep overnemen. 

Omdat juffrouw Minou in groep 1-2b gaat werken, zal juffrouw Wendy extra gaan werken op woensdag in groep 1-2d. 

 

Vervanging in groep 6a

Juffrouw Minou werkt nu in groep 6a. Daar ontstaat dus een vacature voor 2 dagen. Voor donderdag en vrijdag zijn we nog steeds op zoek naar vervanging voor meester John. Samen met Sophiascholen doen we er alles aan deze vervanging in te vullen. Echter nog zonder resultaat.

Als ons dit niet lukken gaat zullen we met ons eigen personeel moeten gaan schuiven om ook groep 6a een hele week les te kunnen geven. 

Aan het einde van deze week hopen we u een passende oplossing te kunnen melden.

 

Ziektevervangingen

Helaas zijn er binnen de stichting geen collega's meer in de vervangingspoule. Dat betekent ook dat we voor kortdurende ziektevervangingen hier weinig of geen beroep op kunnen doen.

Dat zou kunnen inhouden dat de kinderen van een zieke leerkracht die dag geen les krijgen en thuis moeten blijven. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen, maar het grote personeels tekort is een realiteit waarmee we op dit moment mee te maken hebben. we hopen op uw begrip als deze situatie zich voordoet.

 

Oproep

Zoals u hierboven leest hebben we tekort aan onderwijsgevend personeel. Daarom deze (herhaalde) oproep.

Kent u mensen met een onderwijsbevoegheid en die voor invalwerk beschikbaar zijn, laat ze contact opnemen met de school of het HR van Sophiascholen.

 

 

Schoolontwikkeling

Vanuit extra gelden voor het onderwijs beschikbaar gesteld door het ministerie hebben wij een plan opgesteld om ons onderwijs een extra impuls te geven.

In alle groepen gaan we vakleerkrachten inzetten, zodat de kinderen in kleinere groepen instructie kunnen krijgen. Dat kan in de groep, maar ook groepsdoorbrekend met parallelgroepen in circuitvorm.

 

Voor dramalessen in de groepen 1 t/m 8 is juffrouw Patriez Hulsebosch aangetrokken. In de Coronaperiode hebben de kinderen veel contacten met elkaar gemist. Door middel van dramalessen en rollenspellen leren de kinderen weer spelen en hebben we aandacht voor de sociale emotionele ontwikkeling. In de eerste periode zullen de onderbouwgroepen deze lessen volgen en later in het schooljaar gaan ook de bovenbouw kinderen met juffrouw Patriez aan het werk.

 

Juffrouw Kiek heeft een groot talent in het geven van knutsel- en tekenlessen. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen nu deze lessen aangeboden door juffrouw Kiek.Terwijl een gedeelte in de klas blijft voor verdieping en verrijking krijgt het andere gedeelte deze crealessen. 

We zien ongekende talenten bij de kinderen boven komen. We werken hierdoor aan een nog bredere ontwikkeling van de kinderen en vergroten het plezier in school.

 

Vanaf januari wordt een muziekdocent aangesteld. Deze docent zal in de groepen 3 t/m 8 de muzieklessen gaan geven en een nieuwe methode voor muziek gaan invoeren. De groepsleerkracht volgt ook deze lessen mee, zodat op termijn iedereen wee hoe de methode werkt en de lessen zelf kan gaan geven.

 

Behalve de inzet van extra leerkrachten hebben we ook ondersteunende materialen aangeschaft. Er komen bij de kleuters Ipads bij, er is geïnvesteerd in borden voor de bovenbouw. 

Natuurlijk gaat ook de schoolontwikkeling voor het team door. We besteden ruim aandacht aan het werken met Stichting LeerKracht, leerkrachten volgen extra cursussen waar nodig o.a. hoe kunnen we met bepaalde materialen werken.

 

Al deze ingezette ontwikkelingen worden door bestuur, IB en directie gemonitord en waarnodig bijgesteld.

 

 

 

Coronamaatregelen

We hebben allen nog steeds te maken met afspraken en regels mbt het Coronavirus dat nog steeds onder ons is.

 

Vanaf 25 september geldt voor het basisonderwijs een nieuwe richtlijn Coronamaatregelen.

 

We willen om onduidelijkheden te voorkomen aandacht geven aan de belangrijkste punten uit deze richtlijn. Hierin leest u veel antwoorden op vragen die u wellicht heeft.

Wilt u even de tijd nemen om deze punten goed te lezen.

 

Wegstuurbeleid:

 • Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid naar huis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis.
 • Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

Basisregels

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct 
  naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat 
  je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere 
  aanwezigen in of bij de school moeten volledig Coronaklachtenvrij zijn en 
  anders thuisblijven.(zie ook thuisblijfregels leerlingen)
 • Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten 
  van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid 
  hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als 
  volwassenen.
 • Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het 
  coronavirus, moeten alleen de (nog) niet-immune huisgenoten 
  thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in 
  quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en 
  immune huisgenoten gelden. 
 • Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid 
  van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies 
  van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, 
  namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) 
  of overige contacten (categorie 3). De GGD bepaalt of en hoe lang 
  quarantaine noodzakelijk is

Quarantaine:

 

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:

 • Bij klachten die passen bij corona;
 • Als je positief getest bent op corona;
 • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de 
  uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
 • Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent 
  nog niet immuun;
 • Als je in nauw contact geweest bent met iemand die positief is 
  getest;
 • Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;
 • Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied;
 • Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Vanaf 20 september gelden nieuwe quarantaineregels: als een kind in 
de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet meer de hele klas in 
quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep 
kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan. 

 

Thuisblijfregels leerlingen

 • Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
  niezen en keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, 
  benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis
  Bijgevoegd vindt u de beslisboom waarmee u zelf kunt bepalen 
  of uw kind naar school kan of thuis moet blijven.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, 
  neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
  de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. 
  als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het 
  kind anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

Een korte samenvatting vindt u door middel van de bijgevoegde beslisboom.

 

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout