Login

RK Basisschool St Victor

preview
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief

Ontruiming oefenen

Om voorbereid te zijn, is het goed om een ontruiming van het gebouw te oefenen. We gaan dit doen op vrijdag 17 maart om 11:30 uur. Deze keer is het een geplande ontruiming.

 

Rond de genoemde tijd gaat het ontruimingsalarm af waarna de kinderen in hun gymrij verzamelen bij de deur van het lokaal. De leerkracht gaat met de kinderen naar de ontruimingsplek en heeft een AVG-proof namenlijst bij zich. Op de verzamelplek wordt nog een keer gecontroleerd of iedereen er is. Als dat zo is, gaat de groene kaart omhoog. Is dat niet zo gaat de rode kaart omhoog. Al tijdens de ontruiming, worden alle wc's en hoekjes van het gebouw gecontroleerd. Hierdoor kunnen we snel schakelen mocht er onverhoopt een rode kaart omhoog gaan.

 

Het ontruimingsplan en onze aanpak hierbij is (en wordt) besproken in de medezeggenschapsraad (MR).

Schoolplan 2023-2026

Een schoolplan is een meerjarenbeleidsplan over waar de school zich op focust de komende jaren. Normaal gesproken is een schoolplan een 4 jaren plan maar ons bestuur Sophia Scholen wil dat het komende schoolplan een 3 jaren plan is. Op deze manier zijn de individuele schoolplannen straks beter in lijn met het Koersplan (2022-2026) van de stichting.

 

Graag betrekken we ook de visie en mening van ouders bij de richting van de school. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een avond waarbij we met ouders die het interessant vinden van gedachten willen wisselen en informatie bij op willen halen. Er zijn op die avond 2 thema's; een SWOT-analyse en een concretere uitwerking van 2 thema's op school als bv. 'afstemming' (dit gaat over hoe we differentiëren) of 'schoolklimaat' (dit gaat over hoe de kinderen zich voelen op school). 

 

Eén van de onderdelen die terugkomt in het schoolplan is 'parels'. Waar zijn we als school trots op? Dit is opgehaald bij het team en zij noemden:

  1. het team (sfeer, professionaliteit, gemotiveerd)
  2. doorgaande lijn / duidelijke afspraken
  3. vergaderingen gaan over 'onderwijs verbeteren'
  4. aandacht voor creatieve vakken
  5. PBS
  6. kijken naar wat een leerling nodig heeft
  7. rust & sfeer in de school
  8. EDI/GIP
Buurtgezinnen

Opvoeden doen we samen!

 

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: Opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. De hulp is laagdrempelig, alledaags en vriendschappelijk. Vraag – en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun.

 

Sinds begin 2022 is Buurtgezinnen in de gemeente Noordwijk actief. Op dit moment zijn er al 9 gezinnen aan elkaar gekoppeld waardoor er al 14 kinderen opgevangen worden in een steungezin.

 

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden?

 

Wil je meer informatie over de werkwijze van Buurtgezinnen? Dan kom ik graag, vrijblijvend met jou in contact! Meer informatie kan je vinden op: https://www.buurtgezinnen.nl/waar/zuid-holland/noordwijk/ 

 

Hartelijke groet,

 

Kathelijne van Mierlo kathelijne@buurtgezinnen.nl

06-18107633

St. Victorschool - Pilarenlaan 33 - 2211 LH Noordwijkerhout